Kontakt

Om aluminium og glass

Alt du trenger å vite om materialet aluminium og glass

Visste du at aluminium …

... er tilnærmet vedlikeholdsfritt, det korroderer ikke og har lang levetid? Det er enkelt og rimelig å ekstrudere spesialprofiler for fasader, vinduer og dører. Lav vekt forenkler håndteringen og reduserer belastningen på byggets hovedbærestruktur.

... kan reproduseres igjen og igjen uten kvalitetsforringelse? Det betyr at materialet oppnår et stadig bedre miljømessig fotavtrykk ved gjenvinning og ny anvendelse. Ved omsmelting og nyproduksjon behøves kun ca. 5 % av energien av førstegangs produksjon. Produksjonsteknologien forbedres kontinuerlig, noe som blant annet har bidratt til 50% reduksjon i CO2-utslipp fra europeisk aluminiumproduksjon siden 1990.

... etterspørres i så stor grad at den ikke kan dekkes fullt med resirkulert aluminium? Tall fra bransjen indikerer at ca. 25% av nyproduksjon kan dekkes opp med resirkulert materiale. Denne andelen øker noe dersom skrapmaterial fra produksjon medtas, men det innebærer i realiteten at materialet fremstilles to ganger før anvendelse som ferdig produkt.

... som er blitt benyttet i bygg frem til i dag, i stor grad ikke er byttet ut? Byggebransjen representerer etter transport-sektoren den største avtakeren av aluminium med ca. 25% av verdens totalproduksjon. EPD-produktdeklarasjoner legger til grunn en levetid på 50 år.

... i bygg gjenvinnes med 95 % av nyproduksjon, og det anslås at 75 % av all aluminium som er fremstilt fremdeles befinner seg i kretsløpet? Det stilles i økende grad krav til andel av resirkulert materiale i fasade-, vindus og dørprofiler. Siden tilgjengelig skrapmateriale er begrenset, ville andelen utgjøre maksimalt 25% dersom all produksjon skulle tilføres sin andel. Byggprofilenes høye krav til statiske egenskaper og vedheft for overflatebehandling innebærer at det foreløpig er mer hensiktsmessig, og miljøvenlig, å anvende skrapaluminium til enklere produkter.

Les mer om aluminium på Schüco sine nettsider.

Alt du trenger å vite om glass

Glass og Fasadeforeningen har en egen veileder for glass. Denne kan du laste ned her.